Kontakt

Forlaget kan kontaktes på mail via redaktion@sidsteaarhundrede.dk

Instagram

Facebook

Bemærk: Forlaget udgiver kun oversat litteratur samt, i Serie for grotesker i samarbejde med Forlaget Escho, ældre dansk litteratur. Vi modtager derfor ikke manuskripter med ny dansk litteratur.